Πολλοί χρήστες

Πολλοί χρήστες

Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών είναι ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Amac Keylogger για Mac. Αν θέλετε να εγκαταστήσετε το Amac Keylogger σε όλους τους χρήστες, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία του Apply to All.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τα ακόλουθα πριν κάνετε την εφαρμογή σε όλους.

  • Ο κωδικός πρόσβασής σας στο Mac Admin είναι απαραίτητος για την Εφαρμογή σε όλους
  • Επιλέγεται η επιλογή "Run Amac Keylogger at Mac startup"
  • Ρυθμίστε σωστά το keylogger πριν να συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις

Πώς να κάνετε αίτηση σε όλους στο Amac Keylogger

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εφαρμογή σε όλους" στη διεπαφή Ρυθμίσεις
  2. Κάντε κλικ στο "Ναι" στο παράθυρο Ρυθμίσεις SYNC
  3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και κάντε κλικ στο κουμπί "OK"
Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε την εκτέλεση του προγράμματος Amac Keylogger για Mac OS X σε όλους τους χρήστες, καταργήστε την επιλογή "Run Amac Keylogger at Mac startup" και κάντε κλικ στο "Apply to All".

Category: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Related Spy Software
24/7 Email Support On-line Live Chat Why choose Amac Keylogger? Monday - Friday - 9AM to 6PM EST