Απαιτήσεις συστήματος Amac Keylogger

Απαιτήσεις συστήματος Amac Keylogger

Amac Keylogger για Mac OS X Συμβατότητα:

  1. Μπορεί να εγκατασταθεί για όλους τους χρήστες Mac
  2. Υποστηρίζει πλήρως τα 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11
    .x (Leopard, Snow Leopard, Λιοντάρι, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, EI Capitan)
  3. Υποστηρίζει το Macbook / iMac / MacMini

Η σύγκριση των Amac Keylogger Standard και Amac Keylogger Professional

Amac Standard Keylogger Amac Keylogger Professional
Εγγραφή Μην καταγράφετε κωδικούς πρόσβ
ασης Υποστήριξη Αγγλικού πληκτρολογίου
Συνθηματικοί κωδικο
ί πρόσβασης Υποστήριξη πολυγλωσσικού πληκτρολογίου
Εγκατάσταση Μην χρειάζεστε κωδικό πρόσβασης διαχειριστή Απαιτείται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή
Αγορά Αγορασε τωρα Αγορασε τωρα

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το keylogger για όλους τους χρήστες του Mac, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή συστήματος για να το εγκαταστήσετε. Ή μπορείτε να εγκαταστήσετε το Amac Keylogger για Mac χωριστά σε κάθε λογαριασμό χρήστη χωρίς κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Category: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Related Spy Software
24/7 Email Support On-line Live Chat Why choose Amac Keylogger? Monday - Friday - 9AM to 6PM EST