Νομική χρήση του Keylogger για Mac

Νομική χρήση του Keylogger για Mac

Keyloggers για Mac είναι προγράμματα για την καταγραφή των πληκτρολογήσεων που χτυπιούνται σε ένα πληκτρολόγιο. Σήμερα, οι Keyloggers για Mac καταγράφουν περισσότερα και παίζουν περισσότερους ρόλους σε υπολογιστές Mac OS X.

Keyloggers για Mac είναι βασικά νόμιμο λογισμικό (δεν υπάρχει πραγματικά πολύ παράνομο λογισμικό), αλλά οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν Keyloggers για Mac με παράνομους τρόπους. Σε γενικές γραμμές, δεν παραβιάζετε τους νόμους υπό αυτές τις συνθήκες.

Ελέγξτε τους οικιακούς υπολογιστές

Ως γονέας που πληρώνει για τον οικιακό υπολογιστή, το Internet και το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείτε, έχετε κάθε δικαίωμα να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με ένα Keylogger για Mac. Οι γονείς έχουν γονικά δικαιώματα που τους παρέχουν αυτές τις ελευθερίες. Ένας κηδεμόνας έχει νόμιμα δικαιώματα να παρακολουθεί τον θάνατό του επίσης.

Παρακολουθήστε υπολογιστές εργασίας

Είναι εξ ολοκλήρου νόμιμο να παρακολουθείτε τους υπολογιστές εργασίας με το Keylogger για Mac ενώ εργάζεστε αν οι υπολογιστές είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν ότι οι υπολογιστές Mac γραφείου χρησιμοποιούνται σωστά. Τα περισσότερα keyloggers για Mac που έχουν πρόσβαση στο Mac θα καταγράψουν αυτόματα όλες τις δραστηριότητες στο Mac.

Παρακολουθήστε τον υπολογιστή σας

Η εφαρμογή ενός keylogger για Mac στον υπολογιστή σας είναι απολύτως νόμιμη. Το αλίευμα είναι ότι πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι εμπιστευτικές ή προστατευόμενες πληροφορίες δεν αποθηκεύονται ανασφαλώς. Πρέπει επίσης να υποσχεθείτε ότι δεν θα δώσετε πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει κωδικούς πρόσβασης, ονόματα χρηστών, αριθμούς λογαριασμών κ.λπ.

Παρακολουθήστε άλλους υπολογιστές

Πριν από την καταχώρηση του κλειδιού σε Mac που δεν ανήκει σε εσάς, είστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε τους χρήστες Mac ή να επιδείξουν ειδοποίηση για να ενημερώσουν άλλους χρήστες. Η αναπαραγωγή του Keylogger για Mac στον υπολογιστή κάποιου άλλου χωρίς τη συγκατάθεση είναι συνήθως παράνομη. Και βεβαιωθείτε ότι δεν στέλνετε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους.

Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε τους τοπικούς νόμους σχετικά με την εφαρμογή ενός Keylogger για Mac, ή μπορεί να έχετε πρόβλημα με την εισβολή του ιδιωτικού απορρήτου.

Κατεβάστε το νόμιμο Amac Keylogger για Mac δωρεάν!

Category: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Related Spy Software
24/7 Email Support On-line Live Chat Why choose Amac Keylogger? Monday - Friday - 9AM to 6PM EST