ผู้ใช้หลายคน

ผู้ใช้หลายคน

Multiple user support is one of the special features of Amac Keylogger สำหรับ Mac. If you would like to install Amac Keylogger to all users, please use the feature of Apply to All.

Please make sure the following things before Apply to All.

  • Your Mac Admin Password is required for Apply to All
  • Option of "เรียก Amac Keylogger ที่เริ่มต้น Mac" is checked
  • Set up the keylogger correctly before you sync settings

How to Apply to All on Amac Keylogger

  1. Click "นำไปใช้กับทั้งหมด" in Settings interface
  2. Click "ใช่" in Settings SYNC window
  3. Type into the admin password and click "ตกลง& quot;
บันทึก: To disable Amac Keylogger สำหรับ Mac OS X from running in all users, please uncheck "Run Amac Keylogger at Mac startup" and click "Apply to All".

Tags: , , , ,

ประเภท: ศูนย์การเรียนรู้

ซอฟต์แวร์สอดแนมที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุน 24/7 อีเมล์ on-line แชทสด ทำไมต้องเลือก Amac Keylogger? วันจันทร์ - ศุกร์ - 09:00-06:00 EST