cấu hình Email Aobo Keylogger Mac

cấu hình Email Aobo Keylogger Mac

Đôi khi bạn có thể gặp khó khăn trong việc cấu hình cài đặt email cho Aobo Keylogger Mac. Hãy giải quyết vấn đề keylogger Mac email của bạn theo hướng dẫn.

 1. Nếu bạn gửi thành công email kiểm tra, nhưng không nhận được email đăng nhập trong khoảng thời gian bạn thiết lập, hãy làm theo các bước dưới đây:
  1. Thay đổi keylogger khoảng Mac chụp màn hình để hơn 10 phút
  2. Thay đổi keylogger Mac khoảng email đến hơn 20 phút
  3. Kiểm tra lại tùy chọn “Gửi log qua email” và thiết lập một khoảng thời gian khác nhau như “31” phút.
  4. Hãy chắc chắn rằng mac của bạn không tự động ngủ khi bạn rời khỏi.
   Đặt “Đặt các máy tính để ngủ” để Chưa bao giờ trong tiết kiệm năng lượng:         Hướng dẫn: http://support.apple.com/kb/HT2412
 2. Nếu bạn không thể gửi các bản ghi thành công bằng cách nhấn vào “Gửi thử nghiệm”, hãy kiểm tra cài đặt email Aobo Keylogger Mac của bạn.

Aobo Keylogger Mac Email cấu hình Keylogger Mac

Keylogger Mac cho Gmail
Gửi đến địa chỉ email của bạn SMTP smtp.gmail.com Hải cảng 587
Tên đăng nhập địa chỉ Gmail Mật khẩu mật khẩu Gmail SSL / TLS Vâng
Keylogger Mac Đối với hotmail:
Gửi đến địa chỉ email của bạn. SMTP smtp.live.com Hải cảng 587
Tên đăng nhập địa chỉ Hotmail Mật khẩu mật khẩu Hotmail SSL / TLS Vâng
Keylogger Mac cho AOL Mail
Gửi đến địa chỉ email của bạn SMTP smtp.aol.com Hải cảng 587
Tên đăng nhập địa chỉ mail AOL Mật khẩu mật khẩu AOL Mail SSL / TLS Không
eylogger Mac Đối với Yahoo Email
Gửi đến địa chỉ email của bạn SMTP smtp.mail.yahoo.com Hải cảng 587
Tên đăng nhập Yahoo! của bạn Tài khoản mail Mật khẩu mật khẩu email SSL / TLS Không
Keylogger Mac Đối với Mail.com mail:
Gửi đến địa chỉ email của bạn SMTP smtp.mail.com Hải cảng 587
Tên đăng nhập địa chỉ email email Mật khẩu mật khẩu Verizon Thư SSL / TLS Không

tags: , , , , ,

Thể loại: Bài viết & Hướng dẫn

Phần mềm liên quan Spy
Hỗ trợ 24/7 Email On-line Live Chat Tại sao chọn AMAC Keylogger? Thứ Hai - Thứ Sáu - 09:00-06:00 EST